D-DAY VOOR ZKH: ANJER IN, EN GAAN!

Monday 30 November 2009

Morgen is-ie vijf jaar aan het hemelen, vandaag publiceer ik met jurist/historicus Harry Veenendaal de dagboeken van hofdignitaris mr. dr. Gerrie van Maasdijk. Titel: 'ZKH Hoog spel aan het hof van Zijne Koninklijke Hoogheid'. Moraal: niet alleen 1956 (Hofmans) en 1976 (Lockheed) zijn spannende jaren geweest voor de monarchie, misschien nog wel riskanter was het jaar 1950. Vraag: wat was de betrokkenheid van Bernhard?

Het zal lastig zijn journalisten te overtuigen van onze bronnen, want vanwege 'niet gelezen, wel geconcludeerd', arrogantie of pure naijver zullen er kanttekeningen bij ons boek geplaatst worden. Dat mag. Bovendien zijn wij slechts de bezorgers, ofwel de boodschappers van wat tientallen ooggetuigen, betrokkenen en nazaten op papier of for the record verklaren. ZKH beperkt zich allerminst tot de krabbels van Maasdijk'. Velen zijn geïnterviewd, en niet de minsten. Daarnaast zijn er nog een paar stevige tot dusver geheim gebleven rapporten die er op wijzen dat de prins-gemaal op een of andere manier betrokken was bij wapenhandel en een staatsgreep in de zojuist losgebroken kolonie Indonesië.

Veenendaal is al sinds 2001 met zijn onderzoek bezig en komt met een paar brizante stukken. Het manuscript is geautoriseerd door dr. Gerard Aalders van het Niod, die geen enkele feitelijke onjuistheid heeft kunnen ontdekken. Over Aalders wordt nog weleens geschamperd omdat hij republikein is (wij slechts principieel, praktisch koesteren we de circusact van het Oranjehuis), maar deze wetenschapper heeft in de boekenkasten vol van zijn hand nog geen letter hoeven rectificeren. Benieuwd prof. Cees Fasseur dat ook kan zeggen, de man heeft met 'Juliana & Bernhard' op z'n minst een eenzijdige biografie geschreven.

Minstens zo interessant als de verwikkelingen rond Bernhard is de familiegeschiedenis van Gerrie van Maasdijk. Immers, correspondent geweest voor De Telegraaf in het Berlijn van Hitler, tijdig vertrokken toen die krant 'fout' werd en vervolgens na de oorlog de krant opgekocht en heruitgegeven. Hoe 'goed' Van Maasdijk ook was, zijn oudere broer Bob was een foute NSB-burgemeester die ternauwernood aan het vuurpeloton ontkwam. Ook over die familiegeschiedenis gaat ZKH.

Enfin, oordeel zelf maar. Het boek wordt in eigen beheer door ons en online-uitgeverij Gopher uitgegeven. Rechthebbende is Stichting Ali Baba, een nieuw speeltje van mij en Veenendaal dat zich zal gaan richten op onderzoeksjournalistieke projecten. Deuren open die voor anderen gesloten blijven, dat kun je nooit genoeg doen.

Oook omdat we niet al te veel aan u willen verdienen maar vooral omdat we graag een symbolische prijs hanteren is ZKH te koop voor €19,50, Negentienvijftig ja, dat lees u goed. Inclusief negen jaar gratis arbeid en honderden unieke illustraties en nooit eerder gepubliceerde foto's van de koninklijke familie.

Check de bronnen en bestel hierrrrrrrrrrrrr!