Rechts regeren, links vullen

Tuesday 29 November 2011

Als mijn i-banking systeem zich niet verslikt, dan stort ik dezer weken een schamele €169.805 bij de Belastingdienst*. Ja, zegt u dat wel: uiterst vulgair om zo over geld te praten. Zo heurt het niet. Maar ik doe het toch. Omdat ik voorstander ben van openbaarheid van belastingafdracht en meer nog, omdat ik er de pest in heb dat Jan-Kees de Jager mijn zuur bevochten duiten meteen doorstuurt naar Griekenland, Italië en de andere leden van de Club Med. Of is dat rechtse praat?

Nou, dat môt dan maar. Deze eenvoudige uitbater van een éénmans-bv heeft het idee dat-ie onbeheurlijk veel betaalt en weinig tot niets krijgt. Alleen al aan directe belastingen (lees: inkomsten uit arbeid en winst uit onderneming, we laten de vele tienduizendjes aan betaalde btw, accijnzen, bpm, leges, woz, houderschaps-, dividend- en overdrachtsbelasting enzovoorts-enzoverder maar even buiten de telling.) zo'n beetje de helft van wat Kelder & Co BV aan omzet minus kosten binnenharkt. Linkse demagogen doen daar altijd smalend over, stellen dat je dankbaar moet zijn dat je zoveel mág betalen, verwijzen naar Warren 'tax me!' Buffett (die inderdaad slechts een curieuze 15% in de VS betaalt) of beginnen meteen te mopperen over die vermaledijde hypotheekrenteaftrek die hoge inkomens bevoordeelt maar de staatsfinanciën in het bijzonder en de economie in het algemeen zou ontwrichten. Ze vergeten er gemakshalve bij te zeggen dat nergens in de wereld hogere inkomens volgens de officiële definities al beginnen vanaf dik vijftig mille - dan telt immers het 'toptarief' van 52% - en dat bovendien de meeste zakenmensen nog eens een extra aanslag krijgen voor het gebruik van hun 'auto van de zaak'. Rij een Maserati en de bijtelling correspondeert met de aftrek van zo'n 8 ton hypotheek. Een beetje huizenbezitter in de grachtengordel of het Gooi betaalt over het grootste gedeelte van zijn inkomen dus meer dan de helft belasting. Dat vind ik misdadig. Zeker als je er niets voor terugkrijgt. Immers, een ondernemer hoeft in geval van ziekte of ouderdom geen beroep op de overheid te doen. Wél betalen, niets krijgen. Tot zover heeft de sociaal-democratische heilstaat ons geholpen. 

En toen kwam daar een rechtse regering... yeah, right! 

De ironie wil dat 'het meest rechtse kabinet uit de parlementaire geschiedenis' de belastingen volgend jaar niet verlaagt maar met meer dan 5 miljard verhoogt. Juist voor de hogere inkomens. Het toptarief begint nóg eerder; dat scheelt de schatkist €140 miljoen en houdt het boze PVV-proletariaat van de straat. Noties als zouden 'de rijken' alsmaar rijker worden (zelfs m'n oude blaadje suggereert dat in de jongste editie van de Quote 500) zijn op drijfzandcalculaties gebaseerd. Aandelen, stenen - alles wordt minder waard in onze gewesten. En intussen stijgt de belasting op je (onverkoopbare) villa boven het miljoen met een factor 4, van 0,55% voor gewone huizen tot 2,35% voor dure huizen. Plusminus twintigduizend 'beter gesitueerde huishoudens' zal dat vele honderden euro's per maand netto gaan kosten. Zijn die bewoners van de villawijken nu zielig? Neuh. Maar u wilt voor uw brood of benzine ook geen inkomensafhankelijk veelvoud betalen van de buurman. Waarom doen ze 't dan? Gewoon, een pesterijtje van de PvdA om de SP te laten zien dat de sociaal-democraten heus de rijken weten te raken. Trap niet in de PvDA-propaganda als zou dit 'rechtse kabinet' de rijken in het algemeen en de villabewoners in het bijzonder een douceurtje toestoppen, want hoewel de inflatiecorrectie ook voor dure huizen wordt toegepast blijft de principieel verwerpelijke villataks gewoon bestaan. Tot zover heeft de rechtse regering ons geholpen. Rutte komt daar voorlopig mee weg, maar op een dag kijken zijn hardwerkende hordes in hun huishoudboekje en komen tot de conclusien dat ze minstens zoveel betalen en nog steeds de helft van het nationaal inkomen opgeslokt wordt door de staat. Volgens mij had Thorbecke dat iets anders bedacht.  

Veel betalen = goed bestuur?  

Waarom nu ineens deze onverhoedse publicatie van mijn bankoverschrijvingen naar mijn vrienden van de blauwe envelop? Je maakt je er sowieso onpopulair mee en heurt als (over)betaalde BN'er in de politiek correcte modus te schieten óf wijzelijk naar het plafond te staren als het over belastingdruk gaat. Ik voel geen aanvechting mild te zijn, simpelweg omdat ik minstens twee zo hard werk als het gemiddelde aantal gewerkte uren van zo'n veertienhonderd per jaar en, als gezegd, voldoende betaal om enig recht van spreken te hebben. Dat taboe op geld moet maar eens verdampen. Zo pleit ik principieel voor openheid van belastingafdrachten. We zijn allemaal lid van dezelfde club - Nederland - en ik vind dat alle leden recht hebben om te weten wie z'n contributie betaalt. Openbaarheid, die in de negentiende eeuw dankzij de zegeningen van het censuskiesrecht gewoon bestond, kan tot opmerkelijke conclusies leiden. Zoals: veel grote bedrijven en belangrijke mijnheren blijken helemaal niet zo veel bij te dragen als je op basis van hun omvang of grote mond zou mogen verwachten. Wie betaalt, bepaalt. Beetje hekel aan types die zelf niets bijdragen aan de verenigingskas, maar wél heel goed weten hoe de centen van anderen besteed moeten worden. Een andere reden van mijn fiscale onthullingen - nog steeds een groter taboe dan seks -  is onversneden irritatie. Ik betaal met overtuiging en ben (bewezen) in staat tot delen. Talloze rijken zijn dit land fysiek en/of fiscaal ontvlucht, of maken gebruik van listige belastingroutes via Cyprus, Bermuda of Zug. Dat vind ik armzalig gedoe, of zoals bankier Sweder van Hövell tot Westerflier mij ooit toevertrouwde: 'Sommige mensen zijn zo arm dat ze naar België moeten verhuizen'. Vandaar dat ik Dennis Ketelaars, mijn noest arbeidende cijferman & belastingadviseur, de missive verstrek: 'Dennis, alles in het nette, ik betaal liever een duizendje te veel dan dat de Fiod mij wakker klopt'. Ja toch? Maar áls je dan met volle overtuiginging aangeslagene bent in het land dat in de Top 3 qua belastingdruk staat, wil je voor die centen ook iets terughebben. Doe mij een superieur en solide bestuurd land met uitstekende voorzieningen en een lage staatsschuld. Politici doen erg stoer dat Nederland er goed voor staat. Maar met wie vergelijken we dat? Met de Zuid-Europese rommelaars. Een betere benchmark zijn landen die minstens zo goed bestuurd worden maar waar je minder betaalt of meer krijgt dan in NL. Kijk naar Zwitserland of Singapore, Finland of Noorwegen. De vraag die voorligt: krijgt de Nederlandse belastingbetaler waar voor de plusminus €300 miljard collectieve lasten die we met z'n allen ophoesten? We zijn zelfgenoegzaam, maar meer dan een zeventje halen we in allerlei gerenommeerde rankings zelden. 

De nivellering slaat niet alleen in het fiscale systeem toe. Op het gebied van onderwijs en onderzoek, de toekomst van ieder beschaafd land, bungelt Nederland in de middenmoot van rijke landen. Het wordt tijd dat veelbetalers zich roeren en een debat beginnen over de besteding van hun zuurverdiende centen. Want waarom zou je dat soort vragen niet mogen stellen? Is de weg opgebroken, dan staat er in de Verenigde Staten naast het oponthoud een bord met 'Your Taxdollars at Work! Zo heurt het. In Singapore verstuurt de minister van financiën niet alleen zeer lichtblauwe enveloppen (met een toptarief van 15%) maar ook een bedankbrief met de uitleg wat er met het geld gedaan is. Kom daar maar eens om in het land van de 52% vanaf een middeninkomen.

Nu de goedbedoelende dromers van de Occupy-beweging hun tenten op het Damrak opbreken, is het misschien een idee dat de 10%-topinkomens - samen goed voor driekwart van de belastinginkomsten - hun SUV's afmeren en de subsidieverslaafden en 'tax & spend'-politici ter verantwoording roepen voor veertig jaar financiële decadentie, het plunderen van de welvaartsstaat en aan het einde van de rit.... laten dwarrelen van een onbetaalde rekening voor volgende generaties: 400 miljard staatsschuld, in Koeweit aan de Noordzee. Een gotspe.

* Uitleg. Die €479 is wegenbelasting voor een kwartaal Landrover Defender rijden. De €10.693 is de maandelijkse loonbelasting op een verplicht salaris van 20 mille bruto (verplicht, omdat de fiscus in totalitaire tradities eischt dat 70% van de geschatte winst in de BV wordt uitgekeerd als salaris, zodat ze 52% Inkomstenbelasting kunnen graaien ipv de paar procentpunt lagere winstbelasting en inkomen in Box II). De overige bedragen betreffen de fiscale afstraffing voor het maken van winst uit onderneming.